Wietje de Muinck Keizer

Wietje de Muinck Keizer

Partner
+31 6 16 21 04 43
w.demuinckkeizer@denklaw.nl
LinkedIn

SPECIALISMEN. ARBEIDSRECHT: Wietje de Muinck Keizer adviseert Nederlandse en buitenlandse ondernemingen en procedeert over arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder:
– internationale mobiliteit;
– arbeidscontracten;
– personeelshandboeken;
– (collectieve) beëindiging van de dienstbetrekking;
– medezeggenschap;
– collectieve arbeidsovereenkomsten;
– geheimhoudings- en non-concurrentiebedingen;
– overgang van ondernemingen (TUPE);
– arbeidsvoorwaardenregelingen;
– aandelen- en optieregelingen;
– opdrachtovereenkomsten;
– directie-, management- en agentuurovereenkomsten;
– pensioenregelingen; en
– gelijke behandeling, enz.
Daarnaast heeft Wietje ruime ervaring met vennootschapsrechtelijke zaken.
PRIVACYRECHT: Wietje de Muinck Keizer adviseert Nederlandse en buitenlandse ondernemingen over privacy op de werkplek en gegevensbescherming, waaronder:
– privacybeleid;
– internationale doorgifte van persoonsgegevens (SCC, BCR en Privacy Shield);
– personeelsvolgsystemen (monitoren);
– melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
– datalekken;
– de Privacy Richtlijn; en
– de Algemene Verordening Persoonsgegevens, enz.

OPLEIDING EN CARRIÉRE. Wietje is advocaat sinds 1990. Zij werkte voorheen bij Barents Krans en VMW Taxand.

LIDMAATSCHAPPEN. Wietje is lid van de American Bar Association en van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht. Ze was tussen 2002 en 2005 vicevoorzitter en voorzitter van de Labour Law Commission van de Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA). Ook is zij lid van de European Employment Lawyers Association (EELA) en de Vereniging voor Privacy Recht (VPR).

NEVENACTIVITEITEN EN PUBLICATIES. Wietje spreekt, doceert en publiceert regelmatig over arbeidsrechtelijke en onderwerpen op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Zo heeft zij bijvoorbeeld regelmatig bijdragen geleverd aan de International Labor & Employment Laws van de American Bar Association, The Littler Mendelson Guide to International Employment and Labor Law van Littler Mendelson. Zij doceert elk jaar op het gebied van “Wangedrag, onderzoek en privacy op de werkplek” ten behoeve van de postacademische opleiding van de VU Law Academy van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens geeft zij diverse keren per jaar in Londen en Oxford seminars over het Nederlandse arbeidsrecht aan internationale HR managers. Daarnaast vervult zij enkele adviesfuncties.

TALEN. Nederlands en Engels.