Update inzake compensatieregeling transitievergoeding bij twee jaar ziekte