Matthijs Roest Crollius

Matthijs Roest Crollius

Senior Associate
+31 6 21 14 18 21
m.roestcrollius@denklaw.nl
LinkedIn

SPECIALISMEN. Matthijs Roest Crollius adviseert Nederlandse en buitenlandse ondernemingen over arbeidsrechtelijke kwesties, in het bijzonder arbeidscontracten, handboeken personeel, (collectieve) beëindiging van de dienstbetrekking, (internationale) detacheringen (immigratierecht en internationale mobiliteit), (statutair) bestuurders, medezeggenschap en (collectieve arbeids)overeenkomsten.

OPLEIDING EN CARRIÉRE. Matthijs studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Groningen en specialiseerde zich in het ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2007 af. In 2006 heeft Matthijs internationaal recht aan de Universiteit van Kopenhagen gestudeerd. In de laatste fase van zijn studie heeft hij stage gelopen bij VMW Taxand (toen nog Van Mens & Wisselink) in Amsterdam, waar hij in 2008 in dienst trad. Matthijs werkte aanvankelijk voor twee praktijkgroepen (arbeidsrecht en ondernemingsrecht). Vanaf 2009 is hij zich gaan toeleggen op het arbeidsrecht. In 2013 heeft Matthijs de specialisatieopleiding  arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond.

LIDMAATSCHAPPEN. Matthijs is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Hij is lid van de Jonge Balie Amsterdam en was in 2010/2011 tevens bestuurslid van de Stichting Justitia, welke jaarlijks een vierdaags evenement organiseert voor de leden van de Jonge Balie Amsterdam.

NEVENACTIVITEITEN EN PUBLICATIES. Matthijs is bestuurder van Stichting Pymwymic Foundation, “Since 1995, the Put Your Money Where Your Mouth Is Community of families, philanthropists and individual investors have helped provide capital to for-profit companies creating positive social impact in the world.” Daarnaast werkt Matthijs jaarlijks mee aan een publicatie over het Nederlandse arbeidsrecht in “The Littler Mendelson Guide to International Employment and Labor Law” van Littler Mendelson en aan “International Labor & Employment Laws”, een uitgave van de American Bar Association.

TALEN. Nederlands en Engels.