Een ziekmelding om ontslag te voorkomen: het opzegverbod tijdens ziekte onder de WWZ